Jakie odliczenie można dostać z Urzędu Skarbowego za zakup kasy?

1) można odliczyć w całości podatek VAT 
2) kasę można wliczyć w koszty uzyskania przychodu 
3) od podatku VAT można dodatkowo odliczyć kwotę
w wysokości 90% wartości netto kasy, 
nie więcej jednak niż 700 zł (zgodnie z najnowszym  
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 28.11.2008 r.)

Co się dzieje po zgłoszeniu kasy do Urzędu Skarbowego?

Urząd Skarbowy rejestruje kasę i nadaje jej numer ewidencyjny. Po upływie 1- 3 tygodni Urząd albo odsyła książkę do podatnika, albo należy ją samemu odebrać z Urzędu. 

Następnie trzeba na kasie umieścić w sposób trwały nadany numer ewidencyjny. Można to zrobić nieścieralnym markerem albo przylepić w formie naklejki czy zabezpieczyć taśmą przezroczystą.

Jakie formularze trzeba wypełnić przy fiskalizacji?

Najpierw ZGŁOSZENIE PRZED FISKALIZACJĄ.
A podczas fiskalizacji ZAWIADOMIENIE PODATNIKA PO FISKALIZACJI. pobierz 

Dodatkowo serwisant wypełnia książkę serwisową kasy.

Kto zgłasza fiskalizację do Urzędu Skarbowego?

Niezależnie zarówno podatnik jak i serwis. 
Czyli Urząd powinien dostać dwa niezależne zgłoszenia: jedno od podatnika, a jedno od serwisu. pobierz

Kiedy zgłosić fiskalizację?

Fiskalizację zgłasza się do Urzędu Skarbowego dwukrotnie. 

Pierwszy raz najpóźniej jeden dzień przed fiskalizacją. 
Jest to tzw. ZGŁOSZENIE PRZED FISKALIZACJĄ  

Drugi raz w ciągu 7 dni po fiskalizacji. 
Składa się wtedy dokumenty wypełnione przez serwisanta w czasie fiskalizacji czyli ZAWIADOMIENIE PODATNIKA  
wraz z wypisaną książką serwisową kasy.

Czy fiskalizację trzeba gdzieś zgłosić?

Tak. Należy ją zgłosić do swojego Urzędu Skarbowego.

Czy zakup kasy fiskalnej jest równoznaczny z fiskalizacją?

Nie. W momencie zakupu kasa pracuje w tzw. "trybie szkoleniowym", tzn. nie zapamiętuje danych. Dopiero fiskalizacja uruchamia pamięć fiskalną. To data fiskalizacji jest datą istotną dla Urzędu Skarbowego a nie data zakupu kasy.

Kto robi fiskalizację?

Fiskalizację może wykonać tylko uprawniony serwisant, posiadający ważne uprawnienia na dany model kasy i zgłoszony do Urzędu Skarbowego

Co to jest fiskalizacja?

Jest to wykonanie pewnych czynności na kasie, w wyniku których uruchomiona zostaje pamięć fiskalna. Od tego momentu kasa rejestruje każdą wykonaną na niej sprzedaż.

Zamykam działalność gospodarczą, co zrobić z kasą fiskalną?

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej należy w ciągu 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności, zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego w celu ustalenia terminu odczytu kasy fiskalnej. Po ustaleniu terminu odczytu zapraszamy z urządzeniem i książką serwisową do naszej firmy.

Jak często należy dokonywać przeglądów kasy?

Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Przeglądu dokonuje uprawniony serwis na żądanie podatnika (rozporządzenie MF z 14 marca 2013, § 33. 1. Dz.U. z 15 marca 2013, poz. 363).